کلیدواژه‌ها = نوآوری در فرایند و نوآوری مدیریتی - ادرای
تعداد مقالات: 1
1. نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی- مطالعه موردی: شعب بانک سپه استان فارس

دوره 3، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 25-44

مهدی اسماعیلی؛ احمدرضا بیاتی؛ سعید منصوریان طبائی؛ محمدحسین مسعودی