کلیدواژه‌ها = تنوع جنسیتی مدیرعامل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیرعامل بر عملکرد بانک

دوره 3، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 1-14

محمد اره کش سلماسی