کلیدواژه‌ها = پاداش نقدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین پاداش نقدی و عملکرد بانک با تاکید بر نقش مدیریت سود

دوره 3، شماره 27، تابستان 1399، صفحه 1-11

خالق خلیق؛ محمد رضا باسطی راد