کلیدواژه‌ها = بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد

دوره 5، شماره 67، آذر 1401، صفحه 1-10

عاطفه ملکی؛ سعید جلالی نیا؛ اصغر حمزه ئی


رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش وجوه نقد مازاد

دوره 5، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 82-93

مهران نصرت زاده؛ وحدت آقاجانی


تاثیر سیاست های پولی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 73-84

خسرو مرادی شهدادی؛ مریم احمدی فر


بررسی رابطه بین چرخه تبدیل نقد و عملکرد شرکت

دوره 4، شماره 48، آذر 1400، صفحه 82-97

فرزاد اباذری انگرابی؛ عسگر پاک مرام


رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری

دوره 4، شماره 46، مهر 1400، صفحه 29-40

زهرا منیعی؛ فرزین خوشکار؛ داود گرجی زاده