کلیدواژه‌ها = محتوای اطلاعاتی سود
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود وضعف کنترل داخلی با تاکید بر اثر بخشی کیفیت گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 8، تابستان 1398، صفحه 26-40

مهدی مهرآور؛ مصطفی ایزد بخش؛ نگار بایگان؛ حامد کارگر


شماره‌های پیشین نشریه