کلیدواژه‌ها = عملکرد موسسات حسابرسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی

دوره 1، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 1-14

غلامرضا میرزایی مهر؛ علیرضا فضل زاده