کلیدواژه‌ها = جهت گیری هدف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان

دوره 3، شماره 24، بهار 1399، صفحه 69-82

منصوره سادات غفاری؛ منیره نوری؛ شعبان محمدی