کلیدواژه‌ها = ویژگی‏های غیرمالی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی مؤثر بر شکاف مالیاتی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1-16

بهمن قادری؛ مهدی کفعمی؛ فرشاد کریمی حصاری


شماره‌های پیشین نشریه