کلیدواژه‌ها = هموارسازی سود
تعداد مقالات: 5
2. رابطه بین دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی

دوره 2، شماره 7، بهار 1398، صفحه 33-48

اسحاق بهشور؛ مسعود شکری کیانی؛ فرشته احمدی


4. مبانی راهبری شرکتی و عملکرد موسسات مالی

دوره 1، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 88-97

فاطمه صراف؛ جواد درخشان؛ سید محمدرضا بنی‌فاطمی کاشی