کلیدواژه‌ها = هموارسازی سود
تعداد مقالات: 9
1. ارتباط بین فعالیت های تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 4، شماره 39، بهار 1400، صفحه 146-159

حسین رحمانی نوجه ده؛ الناز رشبری دیباور؛ ناصر پرویزلو


2. نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود

دوره 3، شماره 35، زمستان 1399، صفحه 60-76

فرزین خوشکار؛ راحله شاه بوداقی؛ محبوبه صدری


3. تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 74-88

فرزین خوشکار؛ سما اوجاقی؛ ناهید حسین زاده مقدم


4. نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی بر رابطه بین هموارسازی سود و رفتار مالی سرمایه‌گذاران

دوره 3، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 18-31

سیده منصوره حسینی؛ محمد اسمعیلی جمکرانی؛ فرزین خوشکار


6. رابطه بین دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی

دوره 2، شماره 7، بهار 1398، صفحه 33-48

اسحاق بهشور؛ مسعود شکری کیانی؛ فرشته احمدی


8. مبانی راهبری شرکتی و عملکرد موسسات مالی

دوره 1، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 88-97

فاطمه صراف؛ جواد درخشان؛ سید محمدرضا بنی‌فاطمی کاشی