کلیدواژه‌ها = اجتناب مالیاتی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض

دوره 3، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 32-54

نجمه حاجیان؛ الهه بیات؛ رضا حبیبی


2. بررسی رابطه تقسیم سود و اجتناب مالیاتی

دوره 3، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 1-11

مینایه نورائی پیله رود؛ حمیدرضا عزیزی؛ فریدون عظیمی


3. تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها

دوره 3، شماره 21، بهار 1399، صفحه 113-126

امیر احمد آقا علیخانی؛ علی پورمحمد باروق؛ محمدرضا آقا علیخانی؛ سید رسول حسینی


4. رابطه بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیت مدیره

دوره 3، شماره 21، بهار 1399، صفحه 38-53

امیر احمد آقا علیخانی؛ علی پورمحمد باروق؛ محمدرضا آقا علیخانی؛ مهدی بشکوه


5. تاثیر استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها

دوره 2، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 32-45

امیر احمد آقا علیخانی؛ علی پورمحمد باروق؛ محمدرضا آقا علیخانی؛ سید احمد موسوی


6. تاثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیئت مدیره

دوره 2، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 116-133

مریم مدبری؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک


7. بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و اجتناب مالیاتی با رویکرد مقایسه ای صنایع

دوره 2، شماره 13، پاییز 1398، صفحه 150-167

قدرت اله برزگر؛ مرضیه خلیلی