کلیدواژه‌ها = مدل معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دارایی نامشهود سرمایه فکری در تحقیقات داخلی

دوره 2، شماره 12، پاییز 1398، صفحه 61-76

افروز نجفی؛ علی بیات