کلیدواژه‌ها = نوآوری سازمانی
تعداد مقالات: 4
2. نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی- مطالعه موردی: شعب بانک سپه استان فارس

دوره 3، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 25-44

مهدی اسماعیلی؛ احمدرضا بیاتی؛ سعید منصوریان طبائی؛ محمدحسین مسعودی


4. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس

دوره 3، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 129-145

سعید منصوریان طبائی؛ مهدی اسماعیلی؛ احمدرضا بیاتی؛ محمدحسین مسعودی