کلیدواژه‌ها = گرایش کارآفرینانه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت از طریق قابلیت بازاریابی با نقش تعدیلی منابع بازاریابی

دوره 1، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 41-62

نادر بهلولی؛ حسین جباری خامنه ای؛ علی تیرآبادی؛ پیمان تیرآبادی