کلیدواژه‌ها = کارایی
تاثیر کارایی و بهره وری در عملکرد شهرداری ها

دوره 2، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 57-65

ایمان کناری زاده؛ لیلا اندرواژ