کلیدواژه‌ها = ارتباطات سیاسی
تعداد مقالات: 6
2. تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود

دوره 3، شماره 21، بهار 1399، صفحه 22-37

احمد هوشمند نعمت آبادی؛ آرش درخشان مهر


5. تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارش حسابرسی

دوره 1، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 73-87

علی تامرادی؛ رضا رستمی نیا؛ جابر محمد موسائی


6. تاثیر ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 28-42

سینا زارع پور؛ سویل فرهادی اندرابی