کلیدواژه‌ها = گزارشگری مالی متقلبانه
تعداد مقالات: 4
1. ارتباط بین ضعف کنترل‌های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر کیفیت حسابرسی

دوره 2، شماره 13، پاییز 1398، صفحه 53-69

طاهره عزیززاده؛ ناصر خداداده ی شاملو


2. تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر بحران مالی با تاکید بر معاملات با اشخاص وابسته

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 17-30

مهدی بختیاری؛ محسن سلامی دهخوارقانی


4. بررسی رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت افشا

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 60-76

مجید شیرازی دهخوارقانی؛ ناهید حقگو مهرداد


شماره‌های پیشین نشریه