کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
تعداد مقالات: 13
1. تاثیر فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت

دوره 3، شماره 27، تابستان 1399، صفحه 63-76

حسین مختاری


3. بررسی رابطه بین پاداش نقدی و عملکرد بانک با تاکید بر نقش مدیریت سود

دوره 3، شماره 27، تابستان 1399، صفحه 1-11

خالق خلیق؛ محمد رضا باسطی راد


7. تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود

دوره 2، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 82-100

پریسا کلانتری فر؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک


11. بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، بهار 1398، صفحه 49-65

مهدی مهرآور؛ حامد کارگر؛ فاطمه آذری جهرمی؛ نگار بایگان


13. رابطه مدیریت سود و چرخه های کسب سود در شرکت ها

دوره 1، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 63-72

فرزین رضایی؛ مریم مرادی؛ صالح عیسی وند؛ لیلا مرادی