کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
تاثیر خطای پیش‌بینی سود با مدیریت سود و بازده غیرعادی

دوره 5، شماره 61، مرداد 1401، صفحه 1-16

محمد نوروزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ مرضیه روزخوش؛ سهیلا تیمورپور


تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین تمرکز مشتری و مدیریت سود

دوره 4، شماره 52، اسفند 1400، صفحه 76-88

فرزین خوشکار؛ میمنت استوار؛ بنفشه موقر


بررسی تاثیر مدیریت سود و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی

دوره 3، شماره 34، بهمن 1399، صفحه 14-27

امیر سجاد برادران صدر؛ طوبی سیدصادقی نمین؛ عوض سمایی


نقش کنترل‌های داخلی بر رابطه میان روابط سیاسی و مدیریت سود

دوره 3، شماره 35، بهمن 1399، صفحه 33-46

فرزین خوشکار؛ سمیه نعیمی؛ میترا حاجی پور


درماندگی مالی، کنترل داخلی و مدیریت سود

دوره 3، شماره 29، مهر 1399، صفحه 98-112

علی حبیب زاده؛ رباب جویایی


بررسی رابطه بین پاداش نقدی و عملکرد بانک با تاکید بر نقش مدیریت سود

دوره 3، شماره 27، شهریور 1399، صفحه 1-11

خالق خلیق؛ محمد رضا باسطی راد


تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود

دوره 2، شماره 15، آذر 1398، صفحه 82-100

پریسا کلانتری فر؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک