کلیدواژه‌ها = چسبندگی هزینه
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر بحرانهای اقتصادی و رشد اقتصادی بر چسبندگی هزینه

دوره 4، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 1-17

محمد اره کش سلماسی؛ علی قنبری


3. تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 1-15

ابراهیم عنایت پور شیاده؛ زهرا مرادی؛ احد اسدی فر؛ جواد درخشان


4. بررسی تاثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت

دوره 2، شماره 18، بهمن 1398، صفحه 28-47

نادر نقش بندی؛ محمدعلی اکبرخانی؛ الهام کشتگر