کلیدواژه‌ها = کیفیت حسابرسی
تعداد مقالات: 24
3. تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و حسابرس شرکت بر کیفیت حسابرسی

دوره 4، شماره 43، تابستان 1400، صفحه 16-33

وحید قربانی اسفهلان


4. کیفیت حسابرسی در جهت خلق ارزش : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 43، تابستان 1400، صفحه 49-62

یوسف بابایانی خواجه نفس


5. تاثیر دانش مالی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و احتمال ورشکستگی شرکتها

دوره 4، شماره 42، تابستان 1400، صفحه 135-147

منیژه قنبرزاده؛ حیدر محمدزاده سالطه


7. تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال ورشکستگی شرکتها

دوره 4، شماره 41، بهار 1400، صفحه 132-143

منیژه قنبرزاده؛ حیدر محمدزاده سالطه


9. بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک‌پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت

دوره 3، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 45-62

حبیب اله نخعی؛ نرگس حسینایی؛ احسان قدردان


10. بررسی تاثیر اثر بخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه

دوره 3، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 75-90

فیروزه زرین ساز سرخابی؛ ابراهیم نویدی عباسپور


11. تاثیر ساختار مالکیت مدیریت و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 163-179

فرزین خوشکار؛ حمید استواری؛ احمد ممنون


17. بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 23، بهار 1399، صفحه 79-98

نادر نقش بندی؛ منصوره سادات غفاری؛ فاطمه یوسف پور


18. بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 3، شماره 22، بهار 1399، صفحه 60-81

فهیمه نبی زاده؛ مجتبی ابراهیمی رومنجان


19. رابطه ی بین درک حسابرسان ازحجم کارحسابرسی، کیفیت حسابرسی و رضایت شغلی

دوره 2، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 27-41

یاسر حیدری؛ محمدعلی اکبرخانی؛ زهرا مرید احمدی یزدی


20. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود

دوره 2، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 19-30

توران زارعی؛ رضا زندی


21. ارتباط بین ضعف کنترل‌های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر کیفیت حسابرسی

دوره 2، شماره 13، پاییز 1398، صفحه 53-69

طاهره عزیززاده؛ ناصر خداداده ی شاملو