کلیدواژه‌ها = ریسک سقوط قیمت سهام
تعداد مقالات: 6
2. ارتباط بین فعالیت های تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 4، شماره 39، بهار 1400، صفحه 146-159

حسین رحمانی نوجه ده؛ الناز رشبری دیباور؛ ناصر پرویزلو


4. ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران

دوره 3، شماره 21، بهار 1399، صفحه 80-96

معصومه حاجی علیزاده؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک


5. تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی

دوره 2، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 66-80

سیده منصوره حسینی؛ عادله حسنی؛ فرزین خوشکار