نویسنده = علی جعفری
تعداد مقالات: 2
1. رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ساختار سررسید بدهی

دوره 4، شماره 46، پاییز 1400، صفحه 1-15

علی جعفری؛ عاطفه ملکی؛ رضا بیداروند


2. تأثیر ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت

دوره 4، شماره 45، تابستان 1400، صفحه 61-72

علی جعفری؛ رضا بیداروند؛ عاطفه ملکی