نویسنده = روح الله رحمانی
بررسی قرار گرفتن در معرض جنگ در دوران کودکی و تاثیر آن بر ریسک‌پذیری مالی در بزرگسالی

دوره 4، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 90-101

مجتبی سلطانی نژاد؛ امیر شمس؛ روح الله رحمانی