نویسنده = کبیری مجید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ریسک مالیاتی بر استراتژی شرکت در دوره درماندگی مالی

دوره 4، شماره 41، بهار 1400، صفحه 67-86

کبیری مجید؛ علیرضا شمشیری پورمنفرد