نویسنده = ������������ ����������
تأثیر مدیریت ریسک بر رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام

دوره 3، شماره 35، بهمن 1399، صفحه 1-14

فرزین خوشکار؛ حدیثه نادری؛ بهاره احمدی