نویسنده = سیدرضا سیدنژاد فهیم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی

دوره 3، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 99-112

زهرا برناه؛ سیدرضا سیدنژاد فهیم؛ اسماعیل فدائی کلورزی