نویسنده = محمد پورکریم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ریسک اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی

دوره 3، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 1-17

آیسا دبیری نیا؛ محمد پورکریم؛ شهلا عباس زاده