نویسنده = ���������� ��������
نقش کیفیت کنترل داخلی در افزایش کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 3، شماره 33، دی 1399، صفحه 62-72

محسن ملکی؛ سیّده المیرا صفوی هیر؛ پیمان نظیری