نویسنده = امیر شمس
تعداد مقالات: 4
2. بررسی قرار گرفتن در معرض جنگ در دوران کودکی و تاثیر آن بر ریسک‌پذیری مالی در بزرگسالی

دوره 4، شماره 43، تابستان 1400، صفحه 90-101

مجتبی سلطانی نژاد؛ امیر شمس؛ روح الله رحمانی


4. مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم

دوره 3، شماره 25، تابستان 1399، صفحه 54-68

شکیبا یوسف پور؛ زهرا حاصل دوست؛ احمد هوشمند؛ امیر شمس