نویسنده = احمد هوشمند نعمت آبادی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود

دوره 3، شماره 21، فروردین 1399، صفحه 22-37

احمد هوشمند نعمت آبادی؛ آرش درخشان مهر