نویسنده = مرتضی خانلاری
تعداد مقالات: 5
3. بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر نگهداشت وجه نقد شرکت

دوره 2، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 114-127

ناصر تاریوردی؛ مرتضی خانلاری