نویسنده = رباب جویایی
تعداد مقالات: 2
1. درماندگی مالی، کنترل داخلی و مدیریت سود

دوره 3، شماره 29، پاییز 1399، صفحه 98-112

علی حبیب زاده؛ رباب جویایی