نویسنده = سید سعید حسینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 81-99

عبدالکریم مقدم؛ مهدی موذنی؛ سید سعید حسینی