نویسنده = �������� ���������� ���������� ��������
نقش هوش مصنوعی در تحقق اهداف حسابرسی صورت های مالی: پیامدها و راهکارها

دوره 4، شماره 51، بهمن 1400، صفحه 127-135

زهرا مریداحمدی بزدی؛ زهره حاجیها


تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی

دوره 3، شماره 34، بهمن 1399، صفحه 40-54

زهرا مرید احمدی یزدی؛ منصوره سادات غفاری؛ نادر نقش بندی


تحلیل ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت با تأکید بر نقش مالکان نهادی

دوره 3، شماره 32، آذر 1399، صفحه 147-162

نسرین ثابت رضاییان؛ زهرا مرید احمدی یزدی


بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام

دوره 3، شماره 24، خرداد 1399، صفحه 22-42

نادر نقش بندی؛ زهرا مرید احمدی یزدی؛ فاطمه یوسف پور


بررسی رابطه تنوع جنسیتی مدیران، حق الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس

دوره 2، شماره 19، بهمن 1398، صفحه 1-26

محمدعلی اکبرخانی؛ نادر نقش بندی؛ زهرا مرید احمدی یزدی


رابطه ی بین درک حسابرسان ازحجم کارحسابرسی، کیفیت حسابرسی و رضایت شغلی

دوره 2، شماره 19، بهمن 1398، صفحه 27-41

یاسر حیدری؛ محمدعلی اکبرخانی؛ زهرا مرید احمدی یزدی