نویسنده = سعید اکبرپور
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار

دوره 3، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 63-74

سعید اکبرپور؛ اسد راستکار منافی؛ علی تیرآبادی


3. تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکت‌ها

دوره 2، شماره 10، تابستان 1398، صفحه 26-38

زیبا قوسی؛ سعید اکبرپور