نویسنده = غلامرضا میرزایی مهر
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی

دوره 4، شماره 46، مهر 1400، صفحه 41-52

محمدرضا همدانلو؛ غلامرضا میرزایی مهر؛ رسول رضوانی


2. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی

دوره 1، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 1-14

غلامرضا میرزایی مهر؛ علیرضا فضل زاده