نویسنده = سینا زارع پور
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 28-42

سینا زارع پور؛ سویل فرهادی اندرابی