نویسنده = عسگر پاک مرام
تعداد مقالات: 4
3. رابطه محدودیت های مالی و سرمایه گذاری: با تاکید بر الگوی جریان نقدی چرخه عمر

دوره 2، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 67-81

بهمن طالبی؛ عسگر پاک مرام؛ محسن مجرد علایی


4. بررسی تأثیر تضاد نمایندگی بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 83-96

عسگر پاک مرام؛ رسول یاسمن مایان