نویسنده = ناهید حقگو مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت افشا

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 60-76

مجید شیرازی دهخوارقانی؛ ناهید حقگو مهرداد


شماره‌های پیشین نشریه